Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Wróblew Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Organy Rada Gminy Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych, bieżące, menu 126 - BIP - Urząd Gminy Wróblew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych

Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych

Wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.)


Art.24. (…)
3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust.4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Do pobrania:

Formularz interpelacji/zapytania radnego doc.

Formularz interpelacji/zapytania radnego pdf.


Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 

Kadencja 2018-2023

Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych z lat 2018-2022 są dostępne tutaj

Interpelacje i zapytania 2023

Interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Tomczyka ROO.0003.71.2023.MK z dnia 28.02.2023r. ws. usunięcia w drodze powiatowej nr 1719E i jej poboczach ubytków na odcinku Słomków Suchy-Wągłczew

Interpelacja 28.02.2023r.

Przekazanie interpelacji według właściwości do PZD w Sieradzu 07.03.2023r.

Odpowiedź 12.04.2023r.

Interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Tomczyka ROO.0003.72.2023.MK z dnia 28.02.2023r. ws. zainstalowania oświetlenia skrzyżowań na drodze krajowej nr 12 w m. Słomków Suchy (odcinek od km 311+000 do km 311+500) oraz wybudowania przejścia dla pieszych na tym odcinku

Interpelacja 28.02.2023r.

Przekazanie interpelacji według właściwości do GDDKiA 07.03.2023r.

Odpowiedź 22.03.2023r.

Interpelacja Radnej Anny Kulczyńskiej ROO.0003.73.2023.MK z dnia 28.02.2023r. ws. naprawy kratki studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni drogi krajowej nr 12 w m. Wróblew

Interpelacja 28.02.2023r.

Przekazanie interpelacji według właściwości do GDDKiA 07.03.2023r.

Odpowiedź 24.03.2023r.

Interpelacja Radnej Anny Kulczyńskiej ROO.0003.74.2023.MK z dnia 28.02.2023r. ws. przycięcia gałęzi drzew rosnących na terenie będącym własnością Spółdzielni, które zasłaniają oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 12, na wysokości Spółdzielni/Ośrodka Zdrowia we Wróblewie

Interpelacja 28.02.2023r.

Przekazanie interpelacji według właściwości 07.03.2023r. 

Interpelacja Radnej Małgorzaty Przybylskiej ROO.0003.75.2023.MK z dnia 31.03.2023r. ws. zamontowania 4 lamp oświetlenia wzdłuż drogi prowadzącej do drogi powiatowej im. Janka Musiałczyka do osiedla Edmundów w m. Smardzew

Odpowiedź 05.04.2023r.

Interpelacja Radnej Małgorzaty Przybylskiej ROO.0003.76.2023.MK z dnia 31.03.2023r. ws. przyznania środków finansowych na przebudowę drogi w m. Smardzew

Odpowiedź 05.04.2023r.

Interpelacja Radnego Tomasza Łukasiewicza ROO.0003.78.2023.MK z dnia 29.09.2023r. ws. zmiany przepisów prawa w zakresie ograniczenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym na odcinku drogi 1713E Smardzew-Kościerzyn- Baszków do 40 km/h

Interpelacja 29.09.2023r.

Przekazanie interpelacji według właściwości do PZD w Sieradzu 06.10.2023r.

Odpowiedź 26.10.2023r.

Interpelacja Radnego Piotra Łuczaka ROO.0003.79.2023.MK z dnia 29.09.2023r. ws. wykonania wymiany pozarywanych rusztów żeliwnego odwodnienia liniowego przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą gminną w msc. Słomków Mokry

Interpelacja 29.09.2023r. (na piśmie 18.10.2023r.)

Przekazanie interpelacji według właściwości do GDDKiA 18.10.2023r.

Odpowiedź 02.11.2023r.

Interpelacja Radnej Anny Kulczyńskiej ROO.0003.80.2023.MK z dnia 05.12.2023r. ws. wykonania chodnika wzdłuż drogi wewnętrznej o nr działki 253

Interpelacja 05.12.2023r.

Odpowiedź 19.12.2023r.

Interpelacja Radnej Anny Kulczyńskiej ROO.0003.81.2023.MK z dnia 05.12.2023r. ws. wykonania gruntownej naprawy drogi w m. Wróblew-Kolonia

Interpelacja 05.12.2023r.

Odpowiedź 19.12.2023r.

Interpelacja Radnej Anny Kulczyńskiej ROO.0003.82.2023.MK z dnia 05.12.2023r. ws. wykonania gruntownej naprawy drogi  wiejskiej, która łączy się z drogą gminną Wróblew-Wągłczew w m. Próchna

Interpelacja 05.12.2023r.

Odpowiedź 19.12.2023r.

Interpelacja Radnej Anny Kulczyńskiej ROO.0003.83.2023.MK z dnia 05.12.2023r. ws. wydłużenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1720E w m. Wróblew od przystanku autobusowego do sklepu DINO i dalej do m. Dąbrówka

Interpelacja 05.12.2023r.

Przekazanie interpelacji według właściwości do PZD w Sieradzu 14.12.2023r.

Odpowiedź 12.01.2024r.

Interpelacja Radnej Kamili Banasiak ROO.0003.84.2023.MK z dnia 07.12.2023r. ws. pozyskania zastępczego lub nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rowy

Interpelacja 07.12.2023r.

Odpowiedź 18.12.2023r.

Metryka

sporządzono
2023-03-30 przez Karczmarek Magdalena
udostępniono
2023-03-30 20:30 przez Karczmarek Magdalena
zmodyfikowano
2024-04-17 08:30 przez Karczmarek Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
490
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.