Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Wróblew Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Gminy kadencja 2018-2023 2021 rok XXVI Sesja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „XXVI Sesja, bieżące, menu 91 - BIP - Urząd Gminy Wróblew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

XXVI Sesja

XXVI Sesja

Uchwała Nr XXVI/192/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2021 rok

Uchwała Nr XXVI/193/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXVI/194/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXVI/195/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/196/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVI/197/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz okre

Uchwała Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/136/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagosp

Uchwała Nr XXVI/199/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustale

Uchwała Nr XXVI/200/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno �

Uchwała Nr XXVI/201/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/140/20 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/202/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania dekla

Uchwała Nr XXVI/203/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie pomnika przyrody w parku wiejskim w Dziebędowie

Uchwała Nr XXVI/204/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wróblew na lata 2021-2035”

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/204/21

Załącznik Nr 1 do Planu założeń

Załącznik Nr 2 do Planu założeń

Uchwała Nr XXVI/205/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal

Uchwała Nr XXVI/206/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Wróblew na 2022 r.

Załącznik do Uchwały XXVI/206/21

Uchwała Nr XXVI/207/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wróblew na 2022 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/207/21

Uchwała Nr XXVI/208/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2025

Metryka

sporządzono
2023-01-23 przez Karczmarek Magdalena
udostępniono
2023-01-23 13:52 przez Karczmarek Magdalena
zmodyfikowano
2023-01-23 13:52 przez Karczmarek Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
483
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.