Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Wróblew Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia, bieżące, menu 26 - BIP - Urząd Gminy Wróblew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

Data wytworzenia 2024-03-28, ostatniej modyfikacji 2024-03-28 10:01

Obwieszczenie GKIII.7440.3.2023.AM z dnia 26 marca 2024r.

Obwieszczenie zawiadamiające o wniesieniu odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego do Ministra Klimatu i Środowiska na decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 2 listopada 2023 r., znak: GKIII.7440.3.2023.AM zatwierdzającą Projekt robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania pt. „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź-Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc.
Data wytworzenia 2024-03-22, ostatniej modyfikacji 2024-03-22 14:33

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSK-V.7440.9.2023 z dnia 20.03.2024r.

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji oraz o przedłużeniu terminu w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz – Kalisz – Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej
Data wytworzenia 2024-03-22, ostatniej modyfikacji 2024-03-22 14:31

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSK-V.7440.9.2023 z dnia 20.03.2024r.

Obwieszczenie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz – Kalisz – Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew – Poznań”
Data wytworzenia 2024-03-22, ostatniej modyfikacji 2024-03-22 14:19

Nabór kandydatów do składu komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu”

Wójt Gminy Wróblew ogłasza nabór kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie do składu komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu”. Celem niniejszego naboru jest wybranie jednego członka komisji konkursowej.
Data wytworzenia 2024-03-19, ostatniej modyfikacji 2024-03-19 14:38

Obwieszczenie GKIII.7440.9.2023.AM z dnia 18 marca 2024r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie GKIII.7440.9.2023.AM z dnia 18 marca 2024r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 20.12.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 22.12.2023 r.) złożony przez Inwestora – Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika, dotyczący zatwierdzenia opracowania pn.: Dodatek nr 1 do Projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża
Data wytworzenia 2024-03-11, ostatniej modyfikacji 2024-03-11 09:56

Informacja PS.ZUZ.4210.114.2024.MK z dnia 08.03.2024r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja PS.ZUZ.4210.114.2024.MK z dnia 08.03.2024r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na odcinkowym demontażu części rurociągów drenarskich oraz wykonaniu nowych odcinków w celu umożliwienia bezkolizyjnej zabudowy nieruchomości gruntowej o nr ewid. 464 obręb 033 Wróblew, gm. Wróblew, powiat sieradzki, województwo
Data wytworzenia 2024-03-06, ostatniej modyfikacji 2024-03-06 12:30

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Wróblew informuje o zamiarze przeprowadzenia w II kwartale 2024 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wróblew, w tym od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Data wytworzenia 2024-03-05, ostatniej modyfikacji 2024-03-05 12:50

Obwieszczenie Burmistrza Błaszek o wydaniu w dniu 29.02.2024r. postanowienia znak: RGO.6220.19.2023 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Błaszek o wydaniu w dniu 29.02.2024r. postanowienia znak: RGO.6220.19.2023 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie koryta rzeki Swędra w km 9+900 do km 19+370 wraz z rozbiórką i budową nowych progów w km 9+930, 10+750, 11+000, 11+100, 19+265 oraz przebudowie koryta rzeki Swędrnianki od km 0+000 do km 0+645 wraz z rozbiórką i budową nowego progu
Data wytworzenia 2024-02-16, ostatniej modyfikacji 2024-02-16 13:57

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wróblew

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wróblew Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz.571 z późn. zm.) Wójt Gminy Wróblew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty z art. 3 ust. 3 w/c ustawy. Rodzaj zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży
Data wytworzenia 2024-02-14, ostatniej modyfikacji 2024-02-14 09:15

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu PS.ZUZ.4210.50.2024.MMi z dnia 13.02.2024r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu PS.ZUZ.4210.50.2024.MMi z dnia 13.02.2024r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania melioracyjnego na działce o nr ewid. 198/1, obręb Próchna, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie
1 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.