Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Wróblew Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Organy Rada Gminy Planowane sesje Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Wróblew
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Wróblew, bieżące, menu 224 - BIP - Urząd Gminy Wróblew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Wróblew

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Wróblew

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 22 marca 2024r. (piątek) o godz. 8.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XLIX Sesja Rady Gminy Wróblew

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2023r.
4. Informacja na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wróblew w roku 2023.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wróblew za 2023 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w roku 2023.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za 2023 rok.
8. Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2023 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2023 rok.
10. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2023 rok.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wróblew”,
b) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rok,
c) zmian w budżecie gminy Wróblew na 2024 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2024-2029,
e) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wróblew i komisji stałych Rady na 2024 rok,
f) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew w roku 2024,
g) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Sieradzu na kadencję 2024-2027,
h) wyboru ławnika w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Sieradzu na kadencję 2024-2027,
i) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wróblew na 2024 rok,
j) pomnika przyrody,
k) pomnika przyrody,
l) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie za rok 2023,
m) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023,
n) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wróblew na 2024 rok.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna
• art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.)

Projekty uchwał są dostępne do wglądu pod adresem http://wroblew.esesja.pl/

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się dnia 20 marca 2024r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Dawid

Wróblew, dn. 13.03.2024r.

Metryka

sporządzono
2024-03-13 przez Karczmarek Magdalena
udostępniono
2024-03-13 11:49 przez Karczmarek Magdalena
zmodyfikowano
2024-03-13 12:17 przez Karczmarek Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
85
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.