Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Wróblew Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023, bieżące, menu 193 - BIP - Urząd Gminy Wróblew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr ROO 0050.44.2023 Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU z dnia 29 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach


Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 14 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.


Informacja Komisarza  Wyborczego w Sieradzu I z dnia 18 września 2023r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów komisji


Sprawdzenie danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz w spisie wyborców

SPRAWDZENIE DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE WYBORCÓW

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie przetwarzanych danych.
Sprawdzenia danych można dokonać:

 1. samodzielnie, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 2. składając wniosek do Wójta Gminy Wróblew w terminie do 10 października 2023 r. na piśmie utrwalonym w postaci:
  - papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  - elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

SPRAWDZENIE W SPISIE WYBORCÓW

W okresie od 1 września 2023 r. do 10 października 2023 r. każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek utrwalony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem w Urzędzie Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew, o udzielenie informacji, czy został ujęty w spisie wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień15 października 2023 r.
Udostępnianie, następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Załączniki:

Wniosek o udostępnienie danych przetwarzanych w CRW

Wniosek o udostępnienie informacji o figurowaniu w spisie wyborców


Informacja o bezpłatnym transporcie do lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Wójt Gminy Wróblew informuje, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania,
3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.
Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłosić do Urzędu Gminy Wróblew:

 • ustnie – Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew Sekretariat (pokój nr 15)
  w tym telefonicznie: 43 828 66 00,
 • pisemnie – Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew,
 • w formie elektronicznej na adres ePUAP/UGWroblew/SkrytkaESP.

najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r. (poniedziałek do godziny 15:30).

Na podstawie ww. zgłoszenia zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami, tj. do 12 października br. każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o godzinie transportu.

Wyborca, którzy zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie oraz poniżej:

Wniosek o zgłoszenie transportu do i z lokalu wyborczego


Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa


Wszelkie informacje dotyczące wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. są dostępne pod adresem:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/


Klauzula RODO CRW

Klauzula RODO CRW

Metryka

sporządzono
2023-08-09 przez Karczmarek Magdalena
udostępniono
2023-08-09 14:10 przez Karczmarek Magdalena
zmodyfikowano
2023-09-21 08:22 przez Karczmarek Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
195
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.