Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Wróblew Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Oświata Obowiązek nauki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obowiązek nauki, bieżące, menu 178 - BIP - Urząd Gminy Wróblew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obowiązek nauki

Obowiązek nauki

KOMUNIKAT
DO RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU DO 18 LAT
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WRÓBLEW

Informacje dotyczące obowiązku nauki:

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego – obowiązek powstaje 1 września tego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 31 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe).

Z mocy art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy;
3) uczęszczanie do szkoły za granicą;
4) uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
5) uczęszczanie do szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w art. 47 ustawy Prawo oświatowe.

Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica / opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku nauki dziecka.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900).

Załączniki:

  1. Oświadczenie_o_formie_spełniania_obowiązku_nauki
  2. Klauzula_informacyjna

 

Metryka

sporządzono
2023-05-31 przez Książek Agnieszka
udostępniono
2023-05-31 10:35 przez Karczmarek Magdalena
zmodyfikowano
2023-05-31 10:35 przez Karczmarek Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
349
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.