Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Wróblew Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Organy Rada Gminy Planowane sesje Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Wróblew
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Wróblew, bieżące, menu 150 - BIP - Urząd Gminy Wróblew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Wróblew

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Wróblew

OGŁOSZENIE 
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 31 marca 2023r. (piątek) o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XLI Sesja Rady Gminy Wróblew

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wróblew za 2022 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w roku 2022.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za 2022 rok.
6. Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2022 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022 rok.
8. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2022 rok.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy Wróblew na 2023 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2023-2028,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wróblew na 2023 rok,
d) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie za rok 2022,
e) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022,
f) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna
• art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40)

Projekty uchwał są dostępne do wglądu pod adresem http://wroblew.esesja.pl/

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się dnia 29 marca 2023r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Dawid

Metryka

sporządzono
2023-03-23 przez Karczmarek Magdalena
udostępniono
2023-03-23 13:37 przez Karczmarek Magdalena
zmodyfikowano
2023-03-23 13:41 przez Karczmarek Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
524
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.