Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Wróblew Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Organy Rada Gminy Planowane sesje Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Wróblew
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Wróblew, bieżące, menu 118 - BIP - Urząd Gminy Wróblew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Wróblew

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Wróblew

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 28 lutego 2023r. (wtorek) o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXXIX Sesja Rady Gminy Wróblew

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) powołania Skarbnika Gminy,
b) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wróblew”,
c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rok,
d) zmian w budżecie gminy Wróblew na 2023 rok,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2023-2028,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wróblew",
g) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz za usługi pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Wróblew,
h) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wróblew na 2023 rok,
i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
j) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna
• art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40)

Projekty uchwał są dostępne do wglądu pod adresem http://wroblew.esesja.pl/

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się dnia 24 lutego 2023r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Dawid

Metryka

sporządzono
2023-02-20 przez Karczmarek Magdalena
udostępniono
2023-02-20 12:04 przez Karczmarek Magdalena
zmodyfikowano
2023-02-20 12:07 przez Karczmarek Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
619
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.