Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Wróblew Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Organy Rada Gminy Planowane sesje Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Wróblew
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Wróblew, bieżące, menu 115 - BIP - Urząd Gminy Wróblew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Wróblew

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Wróblew

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 8 lutego 2023r. (środa) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXXVIII Sesja Rady Gminy Wróblew

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022r.
4. Informacja na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wróblew w roku 2022.
5. Informacja o inwestycjach Gminy Wróblew zrealizowanych w 2022 roku.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) odwołania Skarbnika Gminy,
b) powołania Skarbnika Gminy,
c) zmian w budżecie gminy Wróblew na 2023 rok,
d) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wróblew i komisji stałych Rady na 2023 rok,
e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wróblew",
g) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna
• art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40)

Projekty uchwał są dostępne do wglądu pod adresem http://wroblew.esesja.pl/

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się dnia 6 lutego 2023r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Dawid

Metryka

sporządzono
2023-01-31 przez Karczmarek Magdalena
udostępniono
2023-01-31 13:26 przez Karczmarek Magdalena
zmodyfikowano
2023-01-31 15:54 przez Karczmarek Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
623
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.